Realisatie goede doelen

Goed bericht uit Nepal 2019

B

 

 

UGANDA, bouw van een school voor de allerarmsten, doel 2018.

De schooluniformen aangeschaft met het geld van de rommelmarkt:

De foto’s door Rebecca uit Uganda

Trots model!
Dank aan iedereen die hieraan heeft meegewerkt.