ROMMELMARKT WADDINXVEEN

GIFTEN

Giften zijn welkom. Giften voor steun aan de goede doelen zijn welkom
op onze rekening bij de Rabobank, 
IBAN NL35Rabo0366801724, tnv PGW bazarcie OK te Waddinxveen.

GOEDE DOELEN

Dit jaar zijn de volgende doelen uitgekozen, zoals van ons gewend een mix van doelen ‘dichtbij en ver weg’.

Elk jaar opnieuw wordt er een keuze gemaakt uit de ingebrachte goede doelen. Goede doelen die wij steunen zijn steeds kleinschalig van opzet, maatschappelijk verantwoord, gevarieerd en uitgevoerd door betrokken mensen.

PROJECT GAMBIA

Jongeren van de Ontmoetingskerk en De Rank helpen mee aan de bouw van een tweede verdieping van een basisschool in Fajara, Gambia. Via crowdfunding sparen zij 85% van hun reissom. De overige 15% betalen zij zelf. De Rommelmarkt reserveert een algemene bijdrage voor dit project.  WEBSITE IK DOE MEE        

rommelmarkt waddinxveen

50 JAAR ONTMOETINGSKERK WADDINXVEEN

In 2019 wordt “50 jaar Ontmoetingskerk” gevierd met vele activiteiten. Dit “dichtbij” project wordt door de Rommelmarkt ondersteund.

rommelmarkt waddinxveen

IPSE DE BRUGGEN

Voor de vestiging in Waddinxveen van deze zorginstelling draag de Rommelmarkt bij aan de bouw van een groentekasje. WEBSITE IPSE DE BRUGGEN

ROMMELMARKT WADDINXVEEN

MAKE A MEMORY

Stichting Make a Memory fotografeert op verzoek van ouders en via bemiddeling van zorgprofessionals ernstig zieke, terminale en overleden kinderen in de leeftijd van 23 weken (zwangerschap) tot en met zeventien jaar. Met een landelijk netwerk van ruim 140 professionele fotografen worden thuis of in het ziekenhuis foto’s Gemaakt. 

KINDEREN IN DE KNEL - KERK IN ACTIE

Veel kinderen en jongeren staan er alleen voor in het leven zonder de bescherming van volwassenen. Kerk in Actie zet zich in voor kinderen en jongeren in kwetsbare situaties, zoals voor straatkinderen en werkende kinderen. Hun rechten moeten nageleefd worden, zoals hun recht op onderwijs. We stimuleren ook dat kinderen en jongeren een rol krijgen in de kerk. WEBSITE KINDEREN IN DE KNEL 

Steun een kinderproject.

De ouders ontvangen kort daarna een boekje met vijf afdrukken en alle geselecteerde afbeeldingen digitaal. De foto’s  bieden de ouders troost en  een blijvende herinnering en kunnen wezenlijk helpen bij de verwerking van het verlies. De fotografen werken belangeloos. Voor de ouders zijn er geen kosten verbonden aan het ontvangen van foto’s van Make a Memory. Alle onkosten worden gedragen door sponsoren, donaties, schenkingen en andere wettige inkomsten. WEBSITE MAKE A MEMORY     

ROEMENIE

De Stichting Roemeense Kinderhulp is al ruim 25 jaar actief in Sovata, Sarateni en Chibed en heeft als doel de leefomstandigheden van de lokale bevolking te verbeteren. Ieder jaar genieten ca 40 kansarme kinderen in de leeftijd van 9-11 jaar van een onbezorgde vakantie. Met een jaarlijks hulpgoederentransport worden vele gezinnen ondersteund met voedselbonnen en/of hulpgoederen. In het eigen familiekindertehuis Tinkerbell groeien 20 kinderen op in een gezinssituatie en hebben zo weer een toekomst voor zich. Ook hebben de stichting een eigen toeristenbureau en een kiosk Bus-Stop in Sovata. Bovendien ondersteunen zij vele projecten in Roemenië waar de lokale gemeenschap nog dagelijks plezier aan beleeft. Zij ondersteunen niet alleen projecten voor kinderen, ook de arme eenzame ouderen is een belangrijke doelgroep voor de Stichting. WEBSITE SRKH

Kinderen Azie in de knel

INDIA STICHTING GLOBAL EXPLORATION

Together one world!

Stichting Global Exploration (SGE) stelt zich tot doel Nederlandse jongeren de wereld, in het bijzonder ontwikkelingslanden, te laten ontdekken en op die manier een gedragsverandering bij deze jongeren te bewerkstelligen. Zodoende organiseert SGE voor het onderwijs projecten in ontwikkelingslanden. De stichting heeft geen winstoogmerk. We werken samen met een twintigtal middelbare scholen in een langdurig partnerschap. Ook hebben we meer dan dertig partners uit landen over de hele wereld.  Ons motto is: “Together one World!”

Tijdens een drie weken durende stage maken de leerlingen van middelbare scholen kennis met andere culturen en levenswijzen in landen in ontwikkeling. Ze leggen contact met lokale leeftijdgenoten, en werken samen met hen aan de uitvoering van uiteenlopende goede doelen. WEBSITE GLOBAL EXPLORATION

ROMMELMARKT WADDINXVEEN
ROMMELMARKT WADDINXVEEN