ROMMELMARKT WADDINXVEEN

GIFTEN

Giften zijn welkom. Giften voor steun aan de goede doelen zijn welkom
op onze rekening bij de Rabobank, 
IBAN NL35Rabo0366801724, tnv PGW bazarcie OK te Waddinxveen.

GOEDE DOELEN 2023

Dit jaar zijn de volgende doelen uitgekozen,  dit keer allemaal Waddinxveense instellingen.

Elk jaar opnieuw wordt er een keuze gemaakt uit de ingebrachte goede doelen. Goede doelen die wij steunen zijn steeds kleinschalig van opzet, maatschappelijk verantwoord, gevarieerd en uitgevoerd door betrokken mensen.

Ipse de bruggen

Ipse de Bruggen is een organisatie die al meer dan 100 jaar ervaring heeft in de zorg voor kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking. We vinden het belangrijk dat jij een goed leven hebt. Daarom bieden we jou de best mogelijke zorg en begeleiding.Souburgh

De nieuwbouw van Souburgh wordt op de huidige locatie gebouwd. De capaciteit wijzigt van 80 naar 90 cliënten. Daarnaast worden 12 plaatsen Volledig Pakket Thuis (VPT) gerealiseerd. De nieuwbouw wordt gerealiseerd in drie torens die met elkaar verbonden zijn. Op de begane grond komt het restaurant, de dagbesteding en diverse kantoren. De nieuwbouw zal voldoen aan de nieuwe zorgvisie van Zorgpartners en krijgt een state-of-the-art domoticasysteem.dierendal

 Kom eens langs!

Op Kinderboerderij Dierendal organiseren wij met grote regelmaat leuke activiteiten, educatieve middagen en doe-activiteiten. De doe-middagen worden georganiseerd door onze vrijwilligers Hennie en Jacqueline. Ook zijn onze tuinman Jan en imker Annet vaak betrokken bij de educatieve middagen. De meeste van onze activiteiten zijn educatief, maar natuurlijk ook gewoon heel leuk om te doen.

Zo is er op Kinderboerderij Dierendal altijd wat te beleven! Kijk wat er binnenkort te beleven is op Dierendal in de agenda.hospice

Het Hospice biedt een thuis voor mensen met een levensverwachting van minder dan drie maanden. Mensen die ondanks de hulp van mantelzorgers niet thuis kunnen blijven. Het is een rustige, warme omgeving waar onze gasten de vrijheid hebben om hun leven tot op het laatst te leven op hun eigen manier, (bijna) net als thuis. Iedereen is bij ons welkom; afkomst, inkomen of levensovertuiging doen niet ter zake.