rommelmarkt Waddinxveen

rommelmarkt Waddinxveen

Een stukje historie van de Rommelmarkt Waddinxveen

De Rommelmarkt  Waddinxveen van de toenmalige Ontmoetingskerk is een initiatief dat meer dan 30 jaar geleden is ontstaan om geld in te zamelen voor de restauratie van het orgel van de kerk.

Een jaarlijks terugkerend initiatief waar meer dan 170 vrijwilligers aan mee werken en steeds de uitdaging  aangaan zoveel mogelijk geld te verdienen aan de gratis ingezamelde spullen met  zo min mogelijk kosten.  Met de opbrengst worden steeds weer andere kleinschalige goede doelen gesteund en een deel gaat naar de kerk.

Bijzonder  is de geoliede machine die de vrijwilligers met elkaar vormen om de drie markten die wij organiseren steeds perfect  te laten verlopen.

Onze rommelmarkt levert  een bijdrage aan duurzaamheid, tonnen nog duurzame goederen komen niet in het afvalberg terecht maar krijgen een tweede of derde leven . Recycling, een hip begrip is al 30 jaar ons uitgangspunt.  Mensen met een kleine beurs kunnen voor weinig geld een huis inrichten met prima spullen die zo een tweede leven krijgen.

Recycling blijft het motto totdat de vuilnisauto’s de overgebleven niet verkochte  spullen afvoeren.  Er zijn afspraken gemaakt  met een aantal andere ideële organisaties die spullen kunnen gebruiken voor andere doelen. Kleding, tafels, bestek enzovoorts worden aan hen gegeven. En er is een deal met de plaatselijke afdeling van www.geredgereedschap. Zij krijgen de overgebleven naaimachines en gereedschap om projecten in de hele wereld te steunen.

Wij staan voor een krachtige groep vrijwilligers met grote maatschappelijke betrokkenheid.

De reikwijdte van de rommelmarkt is  vele malen groter dan het inzamelen van alleen maar geld voor goede doelen en de kerk.